DG187AA, DG202BDQ, DG211BDY, DG409DY, DG412DY, DG419DY, DG442DY, DG884DN, DG9424